Logo

Pic 2

Moje nabídka: PRVNÍ POMOC pro Vaše STŘECHY:


- Konzultace záměrů a projektů oprav i realizace nových plochých a šikmých střech.

- Expertizy:
  – provádění ověřování skladeb střech sondáží, výtažné zkoušky
     kotevních prvků.
  – měření vlhkosti ve skladbě střech a použitých materiálech.
  – zajištění zkoušek při napadení dřevěných prvků biotickými škůdci
     a doporučení sanace.

- Záruční a preventivní prohlídky střech.

- Odborné posudky konstrukcí plochých a šikmých střech, izolací spodní stavby.

- Návrhy zásad rekonstrukcí střech a realizace nových střech, alternativní řešení problémů.

- Odborné dohledy při realizaci plochých a šikmých střech.

- Zajištění stavebních dozorů při revitalizaci panelových budov (fasáda,střecha, okna).

Dále nabízím:
Přednáškovou činnost s ústředním tématem prevence poruch a havárií střech;
Zaškolení realizačních firem v oblasti provádění kotvených střešních systémů a související problematice