Logo

Pic 2

Prevence poruch – sedmero zásad:


1. Konzultace záměru

Při včasné konzultaci úmyslu opravy staré nebo pořízení nové střechy investor může ušetřit mnoho času, vyjasní se možnosti daného záměru, určí se optimální směr dalších postupů. Zdůrazňuji slovo "včasné", střechu je potřebné plánovat alespoň s ročním předstihem, na počátku sezóny již bývá pozdě na pečlivou přípravu a dobré realizační firmy již mívají plný kalendář. To neplatí pro případy havárií střech, které je potřebné napravit neprodleně.


2. Příprava podkladů - provedení sond a expertiz

Bez provedení důkladného průzkumu střešní konstrukce se nedá zpracovat kvalitní návrh řešení. Původní projekty nejsou často dostupné nebo nemusí souhlasit s realitou.


3. Odborné posouzení a návrh řešení

Zjištěné skutečnosti, požadavky norem a představy investora je potřebné sladit v kvalifikovaném posouzení a návrhu řešení střechy a všech podstatných detailů.


4. Výběr pouze kvalitních materiálů

Volba pouze levných nebo dokonce nevhodných materiálů vede často k poruchám i haváriím střech.


5. Výběr kvalifikované realizační firmy

Střecha by měla sloužit bezchybně řadu desetiletí, průvodním jevem volby nekvalitního realizátora bývá nutnost pracného předělávání střech již po několika měsících či několika málo letech.


6. Odborný dohled nad rozhodujícími fázemi realizace

Tato činnost může investorovi ušetřit nemalé prostředky a velké starosti. Včas se dají odhalit chybné postupy, které by se později leckdy jen složitě opravovaly, v případě hydroizolací spodní stavby bývá náprava takřka nemožná.


7. Záruční a periodické prohlídky střech

Prohlídky střech mohou zabránit škodám a haváriím, mohou odhalit původně malá pochybení, která se v čase zhoršují. Prohlídka střechy nezávislou osobou před uplynutím záruční doby může investorovi uspořit nemalé výdaje (pokud ovšem ještě realizační firma existuje).