Logo

Pic 2

Časté poruchy střech:


Chybná stabilizace proti účinkům větru Zobrazí větší foto ... Zobrazí větší foto ... Zobrazí větší foto ...
Nesvaření spojů hydroizolace Zobrazí větší foto ... Zobrazí větší foto ...
Chybná aplikace tepelného izolantu Zobrazí větší foto ... Zobrazí větší foto ...
Neodvětrání a důsledky kondenzace Zobrazí větší foto ... Zobrazí větší foto ...
Špatné upevnění krytin Zobrazí větší foto ... Zobrazí větší foto ...

Poruchám střech je možné se vyhnout volbou správného postupu již při zrodu záměru rekonstruovat stávající nebo pořídit střechu novou. Investor by se měl seznámit s řadou materiálů, možnostmi jejich aplikace, zpracovat návrh, kvalifikovaně vybrat neméně kvalifikovanou firmu pro montáž střechy.
Práci firmy by měl také často kontrolovat, aby měl jistotu správného provedení všech částí a detailů střechy, které jsou pro její funkci klíčové. Potíž bývá v tom, že majitel domu většinu těchto činností nezná a přirozeně také na ně nemá čas. Pak je to vlastně sázka do loterie.
Buď si vsadíte a vyhrajete, anebo mohou přijít starosti. Mnoho poruch střech plochých i šikmých svědčí totiž o podcenění přípravy jejich realizace a též o ne vždy kvalitním provedení.